Mâm xoay 90 độ với cửa quay vòng, nơi lưu trữ thuận tiện đối với tủ góc

 

Mâm xoay

Cảm thấy hữu ích. Hãy chia sẽ với mọi người ...